Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Đắng cay giọt rượu trốn duyên bẽ bàng

         
           Biển mênh mông
                                      một màu xanh
                                                          mặn chát
          Giọt nước mắt mặn chát
                                               em bé nhỏ
                                                             dưới bầu trời
                                                                                mênh mông
          Giọt rượu đắng cay
                                       mong say mãi tới vô cùng
          Rồi cuộn vòng vỏ ốc
                                        để không thấy
                                                        biển trời mênh mông.

          Biển xanh mặn chát
          Nước mắt mặn chát
          Bầu trời mênh mang
          Đắng cay giọt rượu
          Trốn chạy không gian
                                  trốn mây trốn gió
                                                        trốn ánh trăng vàng
          Trốn vào vỏ ốc

                              trốn duyên bẽ bàng…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét