Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

TIẾNG ĐÊM


          Sương chiều buông mờ núi
          Tiếng đàn ai bên suối
          Chạnh lòng người lãng du.
         
          Vọng xa tiếng vượn hú
          Đầu non
          Tiếng đưa giọng lạc mỏi mòn.

          Tiếng đàn tủi hờn
          Chìm dưới sương buồn
          Cuối trời một mảnh trăng non.

          Đỗ quyên mỏi mòn
          Gọi bạn
          Lãng du lắng tiếng mất, còn…

          Tiếng đêm tấu khúc nhạc buồn
          Chùn chân lãng tử cuồng
          Sau lưng là cố hương. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét