Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Nụ cười em không dành cho anh

        
           Nụ cười em không dành cho anh
          Lung linh lắm sắc màu huyền diệu,
          Trái tim em khi nào lạc điệu
          Để hồn anh huyền diệu lung linh?!...

1 nhận xét: